Terapi

Funderar du på terapi?

Här besvaras ett antal frågor som återkommer i samband med att människor söker sig till terapi:

När bör man söka individuell terapi?

När du får eller har ett problem. Vänner, partner räcker inte längre till och du har gett upp alla flyktvägar. Då är det dags att boka in ett ”oberoende vittne”. Vi kan kalla det en livsguide!

Vad kan problemen handla om?

 • Identitetsproblem
 • Relationsproblem
 • Existensiella problem
 • Bearbetning av trauman
 • Handledning av chefer, familjer och terapeuter
 • Familjerättsärenden

Isbjornar identitet

Vem kan söka?

Mia arbetar med följande kategorier:

 • Individer
 • Par
 • Familjer
 • Grupper
 • Handledning

OBS! Jag arbetar inte med drog- och alkoholmissbruk.

Hur går det till praktiskt?

Du ringer och bokar tid för ett introduktionssamtal.

Efter det följer tre bedömningssamtal. Därefter ca tio processamtal.

Avslutningsvis en utvärdering. Därpå kan man välja att avsluta eller fortsätta.

Var ligger mottagningen?

Mottagningen ligger i närheten av Odenplan i centrala Stockholm. Se under Kontakt för exakt vägbeskrivning.

Vilka metoder används?

Generellt är Mias teoretiska referensram psykodynamisk, men hon använder sig även av kognitiva verktyg.

Filosofen Kirkegaard  uttryckte sig så här; ”livet måste förstås baklänges, för att kunna levas framlänges”. Där kommer det psykodynamiska in. Alltså nuet är en konsekvens av det förflutna. Det måste medvetandegöras och erkännas.

Därefter följer kognitiva metoder för att förändra beteenden och tankesätt, enbart insikt räcker inte.

Även verktyg ur kroppspsykoterapin (bla. George Downing) kan komma till användning, ”kroppen minns när annat glömmer”…

När det blir allvarligare och livet tycks mista sin mening kan även existentiella teorier vara användbara.

Mia har för sin verksamhet även utvecklat en unik bildterapimetod, BAS eller bildanalytisk strukturorienterad symbolmetod, vilken formulerades i en uppsats vid Stockholms Universitet, läs mer här.

För personer inom skapande yrken såsom konst, teater, dans eller film lämpar sig denna terapiform särskilt väl, eftersom den symbolvärld vi kommer att vistas i finns väl förankrad hos den målgruppen.

Terapeutisk erfarenhet och bakgrund

Mia Sandberg arbetar med individer, par, familjer, grupper, barn och ungdom. Hon erbjuder även konsultation och handledning för chefer och personalgrupper. Seminarier kan specialbeställas.

Bland hennes erfarenheter finns bl.a:

 • Arbete med grupper i privat regi och i samarbete med Folkuniversitetet.
 • Uppdrag åt Socialtjänsten gällande ungdomar och deras familjer.
 • Föreståndare för ett HVB-hem, där målgruppen var ungdomar 16-21 år och deras familjer. Dysfunktionalitet på olika nivåer. Missbruk och kriminalitet.
 • Handledare för olika familjerätter, såsom Liljeholmen, Norrtälje och Uppsala.
 • Handledare för föräldrar med barn som är fosterhemsplacerade i sin egen familj.
 • Kurser (7,5- och 15-poäng) på Lärarhögskolan för specialpedagoger gällande barn med speciella problem.
 • Arbete på terapiskolor med barn som inte kan integreras i vanliga skolor.
 • Familjerådgivare inom  A Capella familjerådgivning Stockholm
 • Individualterapi