BAS – bildanalytisk, strukturorienterad symbolmetod

BAS är en förkortning för bildanalytisk, strukturorienterad symbolmetod. Mia beskriver BAS genom en metafor, ett träd.

Rötter

Den teoretiska basen ligger i objektrelationens varma mylla, där modern och jorden initialt är den första viktiga aspekten. Det första mötet, anknytningen, intoningen. Att bli sedd både fysiskt och psykiskt, bröst och kropp, att få.

Stam

Stammen eller stommen i metoden är bilden och det egna skapandet. Det är där vi får insikt, struktur, orientering och hjälp att ta det första steget mot bearbetningen.

Bilden synliggör eller lämnar ut utan att klienten känner sig utlämnad.
Bilden medvetandegör det omedvetna.
Du skapar dig själv, samtidigt som du skapar bilden.

Bilden blir ett nytt språk som tillför oss ytterligare dimensioner. Den bryter igenom blockeringar. När vi börjar att observera våra bilder under en längre period så upphör de att vara slumpmässiga, det går att se att de hänger samman, de blir meningsfulla delar i ett symboliskt livsdrama. Det går att följa utvecklingsprocessen.

Livshjulet

Grenverk

De grenar som vuxit ut från metodens stam har vuxit och fått näring från en mängd källor. Inspiration kommer från kroppspsykoterapi, symbolterapi, psykodrama, musikterapi, yoga och meditation. Oavsett vad som för den unika klienten känns bäst och mest effektivt att använda.

”A tree grows taller to the degree that it´s roots go deeper and wider”, som en människa också gör.

Grenarna växer konstant i en hermeneutisk spiral. Det tar aldrig slut på samma sätt som att ämnet människokunskap aldrig upphör att både förvåna och lära oss.